Achtergrond


Waarom een Roze Loper?

  1. Binnen de ouderenzorg en welzijnssector is weinig aandacht voor Roze 50-plussers. De doelgroep is niet zichtbaar
  2. Onder professionals en management van instellingen leeft het idee dat ouderen niet homo, lesbisch of transgender zouden zijn
  3. Men is nog altijd beducht voor negativiteit ten aanzien van homoseksualiteit. Roze bewoners die wel open zijn over hun geaardheid krijgen te maken met discriminatie
  4. Woonzorginstellingen die meedoen aan de Tolerantiescan willen vooroordelen tegengaan en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken


De ontwikkeling van de Roze Loper

In 2008 reikte het COC Nijmegen aan zes woonzorgcentra de Roze Loper uit als prijs voor instellingen die aandacht besteden aan homoseksualiteit.
Clem Bongers en de projectgroep Senioren zijn de drijvende kracht achter deze prijs en een stimulans voor de Consortium partners (ANBO, COC Nederland, Movisie en Vilans) om zich hard te maken voor de landelijke uitrol van de Roze Loper.

Sinsdien is de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld in samenwerking met Kiwa, certificerende instelling voor de zorg en is er een hoogwaardig kwalitatief instrument ontstaan om Tolerantie in de zorg objectief te kunnen meten. Deze ontwikkeling is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ministerie van VWS.