Tolerantiescan


Tolerantiescan(c)

Om homovriendelijkheid in de zorg te bevorderen heeft het Consortium Roze 50+ (ANBO, COC, Movisie, Vilans) met KIWA, een certificerende instelling in kwaliteitszorg, de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld.

Deze Tolerantiescan(c) heeft als doel de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele mensen te bevorderen (Sociale Acceptatie Seksuele Diversiteit). De Tolerantiescan(c) geeft instellingen inzicht in hoeverre hun aanbod aansluit bij de doelgroep.

Het instrument prikkelt de bewustwording bij directie en medewerkers van zorginstellingen. De criteria voor homovriendelijkheid, zoals oorspronkelijk ontwikkeld door COC Nijmegen, worden objectief meetbaar gemaakt. Het gaat hierbij om:

  • respect en openheid
  • waarborging van privacy
  • aandacht en training in omgaan met seksuele diversiteit
  • gelijke behandeling van partners en
  • zorgvuldigheid in de omgang met seksuele diversiteit.

Lees meer over de thema's bij 'Roze Loper organisaties' > 'Uitleg thema's'

Om direct de vragen, die horen bij de thema's, in te zien, kunt u de onderstaande link gebruiken.
Link
PDF-document met de vragen van de Kiwa Tolerantiescan
http://www.rozezorg.nl/loperScan/downloadQuestionsPDF