Privacy statement


Privacy statement

Alle betrokken partijen bij RozeZorg.nl (hierna te noemen ‘RozeZorg.nl’) respecteren de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal RozeZorg.nl, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

 

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

 

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt RozeZorg.nl deze informatie vertrouwelijk. Indien van toepassing zullen we uw gegevens gebruiken om aan u de voor u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden na anonimisering voor rapportage doeleinden. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

 

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

 

RozeZorg.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het is daarom aan te raden deze privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Copyright 2009 RozeZorg.nl.