Levvel, De Koppeling

Spirit en de Bascule zijn één organisatie geworden: Levvel, specialisten voor jeugd en gezin. Als één organisatie kunnen we kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen op weg helpen naar een stevige basis voor de toekomst.

Kinderen, jongeren én hun ouders zijn welkom bij Levvel, ongeacht hun situatie of achtergrond. Wij zetten ons ervoor in dat zij veilig en liefdevol opgroeien, meetellen, kansen krijgen, meedoen, zichzelf ontwikkelen en ontplooien. Wij zijn er, ook als de vraag complex is en de situatie uitzichtloos lijkt. We denken in kansen en we handelen vanuit de mogelijkheden die we samen met het gezin zien.

Adres

Tafelbergweg 8
1105 BN Amsterdam
Noord-Holland

  Ga naar website

Certificerende instelling
Het Keurmerkinstituut
Onderdeel van
Levvel
Type zorg
Zorg
Audits
03-01-2018
Gecertificeerd op
12-03-2018
Gecertificeerd tot
12-03-2024