De Roze Loper voor uw organisatie

Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Helaas wordt niet voor iedereen vanzelfsprekend aan deze basisbehoefte voldaan. Om er voor te zorgen dat ook lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenders en interseksuelen (LHBTI’s) zich thuis en veilig kunnen voelen in een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper ontwikkeld. Tolerantie, respect, inclusie en openheid gelden daarbij als vaste waarden.

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie en inclusie van LHBTI’s in zorg- en welzijn instellingen te bevorderen. De Roze Loper is een officieel keurmerk, dat wordt uitgereikt na een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg- gevolgd door een audit door een onafhankelijke Certificerende Instelling. Cliënten voelen zich ibij een Roze Loper organisatie meer gezien, voelen zich veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de Roze Loper organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper kan gebruikt worden in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen.

diversiteit

Aandacht voor diversiteit

Binnen de (ouderen)zorg en welzijnssector is weinig aandacht voor LHBTI’s. De doelgroep is niet zichtbaar.

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind

Onder professionals en management van instellingen en (zorg)organisaties leeft vaak het idee dat er geen LHBTI cliënten zijn binnen hun organisatie.

Discriminatie tegen gaan

Discriminatie tegen gaan

LHBTI cliënten hebben vaak angst om voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit uit te komen. Als ze dit wel doen krijgen ze vaak te maken met discriminatie en uitsluiting door (mede) cliënten en/of professionals in de zorg.

Acceptatie en inclusie

Acceptatie en inclusie

Organisaties met een Roze Loper Certificaat willen vooroordelen tegengaan, bewustzijn ontwikkelen m.b.t. LHBTI en komen tot een organisatie waar iedereen wil verblijven en werken.