De drie thema’s van de Roze Loper

De Roze Loper scan® maakt LHBTI-vriendelijkheid van de organisatie objectief toetsbaar, door middel van vragen, ondergebracht in drie hoofdcriteria:

Het gaat hierbij om de vraag of de organisatie aandacht heeft voor en ruimte biedt aan discussie over seksuele diversiteit. Is de organisatie zich bewust van genderidentiteit en voelen alle bewoners zich thuis en veilig en kunnen zij zichzelf zijn? Blijkt LHBTI-inclusie uit de communicatie van de organisatie (intern en extern)

Is er in de dagelijkse praktijk en bij het management regelmatig aandacht voor LHBTI-inclusie en worden er in de organisatie (ook op) LHBTI-gerichte activiteiten/bijeenkomsten georganiseerd? Komt seksuele diversiteit regelmatig ter sprake door de gehele organisatie heen?  

Is er aandacht voor pesten, uitsluiten en discriminatie en hoe wordt hiermee omgegaan? Biedt de organisatie ruimte voor discussie en aandacht voor omgaan met elkaar, en zich “veilig” voelen.