De Roze Loper

De Roze Loper en de Roze Loper scan®

De Roze Loper heeft tot doel de sociale acceptatie van LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. De Roze Loper beslaat een traject dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg en welzijn. Na de eerste inventarisatie door middel van de Roze Loper scan en een traject onder begeleiding van Roze 50+ vindt een audit plaats door een onafhankelijke certificerende instelling,  resulterend in de uitreiking van het Roze Loper Keurmerk aan de organisatie.. 

Cliënten voelen zich in een Roze Loper organisatie meer gezien en voelen zich veilig in hun seksuele en genderidentiteit. Daarnaast wordt de organisatie zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het algemeen. De Roze Loper wordt uitgereikt in woonzorg- en thuiszorginstellingen, in organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, GGZ en ziekenhuizen.

De Roze Loper scan is de eerste inventarisatie  -een zg. ‘nulmeting’-  en de start van het Roze Loper traject. De Roze Loper scan ®maakt  LHBTI-vriendelijkheid en -inclusie objectief toetsbaar, aan de hand van drie thema’s en geeft instellingen daarmee praktisch inzicht in hoeverre het aanbod aansluit bij de diversiteit van de LHBTI-doelgroep.

De audit voor de Roze Loper kan naar keuze van de organisatie door diverse certificerende instellingen worden afgenomen. Roze 50+ vindt het van belang dat de manier van certificeren past bij uw organisatie. In het kader van borging van LHBTI vriendelijkheid binnen uw organisatie kan u nu kiezen voor een Roze Loper audit door één van de hieronder genoemde certificerende instellingen.

Certificerende instellingen

Certificatie in de Zorg

Wij zijn, wat wij zelf noemen, een a-typische certificerende instelling. Wij vinden namelijk dat ‘aan de norm voldoen’ niet hetzelfde is als goede dienstverlening / kwaliteit leveren. Het gaat ons om wat de zorg/dienstverlening betekent in het leven van de klant. Kwaliteit kan pas ontstaan als je de klant goed kent. Zo zijn wij tevens grondlegger van de Gouden Oor Award Zorg: een onderscheiding voor organisaties die op bijzonder wijze open staan, luisteren en gehoor geven aan hun klanten. Dat is waarom de Roze Loper zo goed past in het profiel van Certificatie in de Zorg. Wanneer je begrijpt dat de (seksuele) vrijheid van die ander ook betekent dat jij vrij kunt zijn, dan ontstaat de ruimte die mensen nodig hebben om ECHT zichzelf te durven zijn. Mensen zijn veel mooier als ze zichzelf kunnen zijn. De Roze Loper streeft sociale acceptatie na, ongeacht (seksuele) voorkeur. Jezelf kunnen zijn in alle omstandigheden is niet alleen een persoonlijke bevrijding, maar bevrijdt de samenleving ook van onnodige spanningen. Dat is een hoger doel waar wij graag achter staan!

DNV GL

DNV GL is in Nederland specialist op het gebied van certificering en training binnen de sector zorg en welzijn. U kunt bij ons terecht voor certificering en training tegen standaarden als o.a. HKZ en ISO 9001. Sinds begin 2018 ook voor De Roze Loper. DNV GL, opgericht in 1864, heeft als missie “het beschermen van leven, eigendom en milieu” en vanuit deze gedachte spreekt het voor zich dat wij een bijdrage willen leveren aan het hogere doel van De Roze Loper: het realiseren van sociale acceptatie van seksuele diversiteit in de zorg. Met onze audits dragen wij bij aan een klimaat van tolerantie, sociale acceptatie, respect en veiligheid, niet alleen voor LHBTI’s, maar voor alle cliënten en zorgprofessionals binnen uw instelling. Wij stellen een auditteam samen met ruime werkervaring in uw sector en aanvullende training over De Roze Loper. Door onze toegankelijke benadering, in combinatie met onze pragmatische werkwijze, wordt u daadwerkelijk verder geholpen, zodat LHBTI’s zich thuis en veilig blijven voelen in uw zorg- en welzijnsinstelling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris de Back via chris.de.back@dnvgl.com of 06-10320327. Benieuwd wat onze klanten van onze auditaanpak vinden? Kijk gerust op onze DNV GL website: www.dnvgl.nl/zorg

Het Keurmerkinstituut

Het Keurmerkinstituut is een flexibele, praktisch ingestelde organisatie van Nederlandse bodem. Wij zijn gespecialiseerd in de sector Zorg en Welzijn en ons doel is om het welzijn van de eindgebruiker (consument, cliënt) te verbeteren. Wij werken met professionals die naast jarenlange praktijkervaring ook een intensieve Roze Loper training hebben gevolgd. Kenmerkend voor onze aanpak is het voeren van een diepgaand en open gesprek met de focus op het openstellen van medewerkers en de organisatie. Voor vragen kunt u altijd terecht bij Marloes Anderiesen op telefoonnummer: 079-3637000 of per mail zorgwelzijn@keurmerk.nl

Kiwa

Kiwa heeft samen met Roze 50+ in 2009 aan de basis gestaan van de Roze Loper. Dit omdat KIWA sociale acceptatie van LHBTI in de zorg heeft omarmd en samen met Roze 50+ heeft uitgedragen. We hebben de afgelopen 9 jaar veel ervaring opgedaan in het auditten van de Roze Loper. Wat deze audits zo bijzonder maakt is dat je samen met de organisatie en cliënten kijkt naar de tolerantie tav van LHBTI . Wat zo vanzelfsprekend lijkt blijkt toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Jezelf mogen zijn vraagt dat zowel cliënten als organisaties een open cultuur hebben waarin seksuele diversiteit onderwerp van gesprek is. Tijdens de audits gaan we het gesprek aan en toetsen we of de organisatie aan alle voorwaarden voldoet om deze dialoog te kunnen en mogen voeren. De thema audit Roze Loper levert daarmee een toegevoegde waarde in de beoordeling van de kwaliteit van een organisatie. Vandaar dat we ook de combinatie audit Roze Loper en HKZ, NEN 15224, ISO 9001 audits aanbieden. KIWA is een geaccrediteerde certificatie instelling voor het toetsen van kwaliteit binnen zorg en welzijnsorganisaties. Dat doen we vanuit de visie partner voor progress. Samen met organisaties kijken we tijdens de audits naar hoe organisatie continu kunnen verbeteren om de zorg en dienstverlening aan cliënten te optimaliseren waarbij thema’s zoals respect, tolerantie en veiligheid deel uit maken van de audit. Voor meer informatie kunt u terecht bij Anne van Diemen , tel nr. 06-12990790 of leonie.de.groot@kiwa.nl