Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Door factoren, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, kan het mogelijk zijn dat de vermelde informatie inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is. Indien u als gebruiker informatie aantreft die inmiddels achterhaald, onvolledig of onjuist is, stellen we het op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt. RozeZorg is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard en omvang dan ook, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van informatie van deze website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Teksten en/of grafische voorstellingen van deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van RozeZorg, of andere rechthebbenden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.