Wat is de Roze Loper scan?

Roze 50+ heeft samen met de certificerende instellingen in de zorg, de Roze Loper scan® ontwikkeld.

De Roze Loper scan®  is een instrument dat meet hoe inclusief uw organisatie is met betrekking tot seksuele diversiteit en genderidentiteit. Het instrument prikkelt de bewustwording bij zowel de directie als de medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties.