Kleurrijke zorg literatuurstudie seksuele diversiteit ouderenzorg

Verkennende literatuurstudie (VU Medisch Centrum/ EMGO+, 2017) op kennis omtrent gezondheid, zorggebruik en zorgvraag van LHBT-ouderen (en migrantenouderen).  Het huidige aanbod van (in)formele zorg, wonen en welzijn voor beide groepen is in kaart gebracht en knelpunten en succesfactoren van professionals en organisaties zijn geïnventariseerd. Met aanbevelingen over hoe de kloof tussen vraag en aanbod door organisaties in zorg en welzijn kan worden overbrugd.

Lees hier het hele rapport