LHBT in Roze Loper instellingen voelen zich meer gezien.

LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper voelen zich meer gezien, ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd worden en onderlinge solidariteit. Zij zijn over de Roze Loper positief, trots en tevreden. Diversiteit is beter zichtbaar.

Dit is de uitkomst van het door Roze 50+ uitgevoerde bewonersonderzoek onder bewoners van Roze Loper-zorginstellingen. Ook niet-LHBT-bewoners vinden dat het klimaat tolerant is, en dat er geen ruimte is voor pesten of homodiscriminatie. Ook bewoners die om andere redenen ooit te maken hebben gehad met uitsluiting, onbegrip of discriminatie zeggen profijt te hebben van de Roze Loper omdat hierdoor het gesprek over diversiteit vaker gevoerd wordt, en zij zich óók meer geaccepteerd voelen. ‘Dat je er wezen mag. Dat is nou het punt. Ik voel me geaccepteerd. En dat ben ik vroeger nooit geweest.’

Als factor voor het succesvol invoeren en bestendigen van LHBT-vriendelijk beleid wordt de rol van sleutelpersonen – de directeur, beleidsmedewerker, vrijwilligers – meermalen genoemd. Follow-up activiteiten evenals de jaarlijkse her- audit, zijn belangrijk om aandacht voor het onderwerp vast te blijven houden. 

Lees hier het rapport