Radboud Universiteit Nijmegen onderzoekt zorgbehoeftes Roze 65 plussers

De Radboud Universiteit Nijmegen doet tot en met 2021 onderzoek naar de zorgbehoeften van roze 65+’ers. Met de resultaten van dit onderzoek hopen zij de ouderenzorg homo- en transvriendelijker te maken.

Onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst voor roze 65+’ers die regelmatig gebruik maken van zorg en ondersteuning. Radboud universiteit hoopt een doelgroep te bereiken die gemiddeld iets ouder is en meer zorg nodig heeft dan deelnemers aan eerder onderzoek.

In de bijlage bij deze mail vindt u een interactieve pdf-versie van de vragenlijst. Deze versie kan op een computer of laptop worden ingevuld en per mail worden teruggestuurd. Daarnaast kan er een geprinte vragenlijsten en antwoordenveloppen worden toegestuurd. Er is ook een webpagina met beknopte informatie:rozeouderenzorg.wordpress.com 

Als u vragenlijsten wilt ontvangen, behoefte heeft aan meer informatie, of iemand anders wilt aandragen, dan kunt u contact opnemen met:

Roos Pijpers

E-mail: r.pijpers@fm.ru.nl

Telefoon: 024-3616123 / 06-25545015