Wijzer door levensverhalen: handreiking voor het effectiever delen van levensverhalen voor deskundigheidsbevordering

Er is steeds meer aandacht voor seksuele- en genderdiversiteit in beroepsopleidingen en in (bij)scholingen van (toekomstig) beroepskrachten en vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg- of de welzijnssector. Docenten of trainers verzorgen dan een les, college, training of workshop over bijvoorbeeld ‘roze ouderen’. Vaak wordt dan een Roze 50+-ambassadeur of een andere (oudere) LHBT-er uitgenodigd om als ‘gastspreker’ haar of zijn levensverhaal en ervaringen te delen met een groep. Om deze gastsprekers te ondersteunen, staan in deze handreiking een aantal tips en aandachtspunten waarmee je rekening kunt houden bij het delen van je levensverhaal. Zodat dit een meer positieve en meer effectieve werking heeft om de deskundigheid te bevorderen. De informatie is vooral gericht op LHBT-senioren, maar is ook van toepassing op andere LHBT’s die hun levensverhaal of ervaringskennis willen delen met een groep. Een groep kan bestaan uit leerlingen, studenten, zorg-/welzijnsprofessionals of -vrijwilligers en bijvoorbeeld deelnemers aan een workshop, training, studiebijeenkomst of congres.