Zorgpersoneel leert homovriendelijkheid

Een tweedaagse training en tips om roze ouderen in zorgcentra beter tegemoet te treden, is beschikbaar voor zorgpersoneel. Reden voor deze actie is gebrek aan aandacht voor deze groep. Een initiatief van Roze 50+ Nederland moet verbetering brengen in die situatie.

Uitsluiting

Professionals en management denken in veel gevallen zelfs dat er geen roze ouderen in hun instelling wonen. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender ouderen nauwelijks zichtbaar zijn. Een deel van hen heeft geleerd hun ware geaardheid verborgen te houden. Laten ze wél hun ware gezicht zien, dan is uitsluiting of pesterij dikwijls hun lot.

Bekend maakt bemind

Onder het motto ‘Bekend maakt bemind’ wil Roze 50+, het leefklimaat van roze ouderen in de zorg bespreekbaar maken en verbeteren. Aan de op maat gesneden training, die binnenkort van start gaat, werken ook roze ouderen mee.

Roze Loper

Ruim 160 verzorgings- en verpleeghuizen hebben het Roze Loper certificaat en staan te boek als instellingen die zorgvuldig omgaan met seksuele diversiteit. Maar volgens de statistieken is vijf tot tien procent van alle 150.000 bewoners van zorgcentra een roze oudere. Veel zorgverleners en managers realiseren zich dat niet. Bewoners en zorgmedewerkers beseffen vaak niet dat ze onbekend zijn met seksuele diversiteit. Zo krijgen ouderen bij de intake standaard de vraag voorgelegd of ze getrouwd zijn geweest, wat veel roze ouderen een ongemakkelijke start geeft. Bovendien leven er bij zorgverleners en medebewoners dikwijls vooroordelen over homoseksualiteit, die leiden tot discriminatie, pesten of zelfs uitsluiting. En dat is nauwelijks bespreekbaar. Terwijl de diversiteit en het respect voor roze ouderen ook zichtbaar kan zijn door bijvoorbeeld het tonen van films, door artiesten te laten zingen over de heren- en dames liefde of door een roze barbecue-middag te organiseren voor bewoners in de zomer.

Ook wordt middels theatervoorstellingen, films, kooroptredens, voorlichtingen en bijeenkomsten aandacht en begrip gevraagd voor seksuele diversiteit binnen de muren van zorgcentra. Ook is er een toolkit voor zorgcentra te vinden. Daarin staan tal van mogelijkheden om in eigen omgeving iets aan het probleem te doen.

Klik hier voor de toolkit voor zorg en welzijnsinstellingen