De Aak, St. HVO Querido

De Aak is een locatie voor 24-uurszorg en begeleiding voor cliënten met een meervoudige kwetsbaarheid en een medische / somatische zorgvraag. Er zijn plekken voor zowel Maatschappelijke Opvang als voor Beschermd Wonen.
Naast 60 plekken 24 uurs wonen op de Aak zelf, zijn er in de directe nabijheid ook 11 satellietwoningen, waar cliënten zelfstandig, met zorg en begeleiding vanuit de Aak, kunnen wonen.
De Aak biedt verpleging, verzorging, advies, instructie en voorlichting door een verpleegkundig team en daarnaast biedt de Aak ondersteuning en advies van een team van persoonlijk begeleiders en maatschappelijk werk op het gebied van administratie, inkomen, schulden, dagbesteding e.d.

Adres

Akerwateringstraat 241
1069 GD Amsterdam
Noord-Holland

  Ga naar website

Certificerende instelling
Kiwa
Onderdeel van
St. HVO Querido
Type zorg
Zorg
Audits
17-05-2019
Gecertificeerd op
01-06-2017
Gecertificeerd tot
01-08-2025