kantoor, SOOZ (St. Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid)

Sociaal Ondernemend Opbouwwerk Zuid (SOOZ) is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is o.a. actief op het snijvlak van Zorg en Welzijn in Amsterdam waarbij de mogelijkheden van bewoners om bij te dragen en langer zelfredzaam te participeren in het maatschappelijk leven in het algemeen en in de eigen leef- en woonomgeving in het bijzonder.

Daarnaast ontwikkelt en realiseert SOOZ GroeneBuurten medebeheer- en zelfbeheerprojecten in de versteende stad. De medewerkers werken met andere organisaties in wijkteams en zoeken waar mogelijk de samenwerking met lokale ondernemers.


Adres

J.M. Coenenstraat 4
1071 WG Amsterdam
Noord-Holland

  Ga naar website

Certificerende instelling
Kiwa
Onderdeel van
SOOZ (St. Sociaal Ondernemend Opbwouwwerk Zuid)
Type zorg
Zorg
Audits
01-01-1970
Gecertificeerd op
01-11-2018
Gecertificeerd tot
01-11-2020